MetLife životní pojišťovna

Dynamická strategie - Asie (6) pro pojištění FairLife

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 5. 6. 2007

Cena k: 26. 11. 2021

Nákupní cena: 212,5181

Prodejní cena: 202,3982

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 27. 11. 2020 do 26. 11. 2021(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována převážně investičními nástroji s obecně vysokou mírou rizika, jako jsou akcie společností převážně na asijských trzích, např. v Číně, Indii, Japonsku a v zemích jihovýchodní Asie, v kombinaci s celosvětovými akciemi. Akcie představují většinovou část podkladových aktiv. Zbytek portfolia mohou tvořit investiční nástroje s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy emitované v evropských i jiných zemích). Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících investování do akcií emitentů celého světa, včetně rozvíjejících se trhů). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 26. 11. 2021

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
1,174,089,3815,9643,9939,9212,926,95

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
-40,28 55,70 16,06 -16,61 7,38 6,18 27,70 1,41 7,06 5,57 -9,85 16,58 9,73 14,22
K vašemu pojištění FairLife nabízíme tyto strategie: