MetLife životní pojišťovna

Strategie s VÚM (8) pro pojištění Futurum

Mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 6. 2009

Cena k: 26. 11. 2021

Nákupní cena: 113,2364

Prodejní cena: 107,8442

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 27. 11. 2020 do 26. 11. 2021(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Strategie je vhodná zejména pro investory s konzervativním přístupem k riziku, očekávající stabilní výnosy v krátkém časovém horizontu. Aktiva jsou umístěna v souladu s požadavky umístění technických rezerv zákona o pojišťovnictví, se zaměřením na nástroje peněžního trhu. Investiční riziko nese pojišťovna.

 

Vyhlašovaná úroková míra pro Strategii s VÚM je 0,4 % p.a.

Historická výkonnost k: 26. 11. 2021

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,030,100,200,401,222,050,410,41

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
- - 1,18 1,01 1,00 0,70 0,39 0,39 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,37
K vašemu pojištění Futurum nabízíme tyto strategie: