MetLife životní pojišťovna

E-Garantovaná strategie (107) pro pojištění Garant

Běžné, jednorázové pojistné

Datum založení: 24. 11. 2011

Tuto investiční strategii nelze zvolit pro nově sjednané smlouvy od 30. 6. 2013<br>

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 128,7061

Prodejní cena: 122,5773

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Strategie je vhodná zejména pro investory s konzervativním přístupem k riziku, očekávající stabilní výnosy ve středním až dlouhodobém časovém horizontu. Aktiva jsou umístěna v souladu s požadavky umístění technických rezerv zákona o pojišťovnictví, se zaměřením na dluhové cenné papíry méně rizikových domácích a zahraničních emitentů.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,220,631,252,517,7113,162,512,50

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - 1,20 2,57 2,50 2,50 2,50 2,49 2,50 2,50 1,85
K vašemu pojištění Garant nabízíme tyto strategie: