MetLife životní pojišťovna

Dluhopisy rozvíjejících se trhů (19) pro pojištění GarantLife

Mimořádné pojistné

Datum založení: 31. 5. 2008

Cena k: 24. 11. 2020

Nákupní cena: 115,3990

Prodejní cena: 109,9038

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 11. 2019 do 24. 11. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména dluhopisy a ostatními cennými papíry s pevným výnosem, případně i dalšími investičními nástroji z těchto cenných papírů odvozenými vydávanými vládami, institucemi a společnostmi se sídlem v zemích rozvíjejících se trhů (tzv. emerging markets) nebo nástroji se srovnatelným rizikovým profilem. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Sektorové omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 24. 11. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-0,524,15-2,61-4,030,31-4,430,10-0,90

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - 75,22 21,31 -0,86 8,96 -7,90 1,81 -8,67 8,29 -3,84 -6,02 10,47 -5,73
K vašemu pojištění GarantLife nabízíme tyto strategie: