MetLife životní pojišťovna

Futurum 2030 (9) pro pojištění GarantLife

Mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 9. 2011

Cena k: 23. 11. 2020

Nákupní cena: 136,4494

Prodejní cena: 129,9519

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Strategie fondu je rebalancovaná a váhy jednotlivých tříd aktiv jsou upravené podle zkracujícího se investičního horizontu  do roku 2030.

Futurum 2030

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 24. 11. 2019 do 23. 11. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji peněžního trhu, dluhopisy a akciemi. Investiční strategie fondu je rebalancovaná a váhy jednotlivých tříd aktiv jsou upravené podle zkracujícího se investičního horizontu do roku 2030. Portfolio je diverzifikované a zohledňuje měnící se investiční horizont za současného zachování potenciálu zhodnocení, které poskytují dluhopisové i akciové trhy. Alokace do akciových investic se s přibližováním roku 2030 snižuje a je přesouvána do dluhopisové a peněžní složky. Po roce 2030 je strategická alokace neměnná.

Historická výkonnost k: 23. 11. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-1,072,042,576,2012,1815,133,912,86

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - 2,85 3,10 4,20 -3,31 8,17 -0,78 -7,06 14,24 4,37
K vašemu pojištění GarantLife nabízíme tyto strategie: