MetLife životní pojišťovna

Garant 1,9 % (202) pro pojištění GarantLife

Jednorázové pojistné

Datum založení: 1. 4. 2015

Cena k: 24. 11. 2020

Nákupní cena: 116,7865

Prodejní cena: 111,2252

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Přehled poplatků za správu aktiv.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 11. 2019 do 24. 11. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména investičními nástroji peněžního trhu, dluhovými cennými papíry méně rizikových domácích a zahraničních emitentů nebo podílovými listy či obdobnými cennými papíry se srovnatelnou investiční strategií a rizikovým profilem. Investiční riziko nese pojišťovna. Minimální garantované zhodnocení u této investiční strategie činí 1,9% p.a.

Historická výkonnost k: 24. 11. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,170,490,961,925,819,881,901,90

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - - - - - 1,89 1,90 1,89 1,90 1,73
K vašemu pojištění GarantLife nabízíme tyto strategie: