MetLife životní pojišťovna

Kombinovaný+/Kombinovaná+ (32) pro pojištění GarantLife

Mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 3. 2007

Cena k: 6. 5. 2021

Nákupní cena: 103,6763

Prodejní cena: 98,7393

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 7. 5. 2020 do 6. 5. 2021(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem nebo cenné papíry fondů kolektivního investování se zaměřením na investiční nástroje charakteristické nízkou nebo nižší střední mírou investičního rizika. Investiční nástroje s vysokou mírou rizika (např. akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem) mohou představovat maximálně 40 % podkladových aktiv. Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vyšší střední.

Historická výkonnost k: 6. 5. 2021

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,29-0,384,946,97-3,19-1,48-1,08-0,30

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
- - -17,83 7,34 3,28 -2,31 6,75 3,22 1,46 -0,10 2,64 0,19 -8,02 4,91 -1,34 -0,29
K vašemu pojištění GarantLife nabízíme tyto strategie: