MetLife životní pojišťovna

Konzervativní strategie (1) pro pojištění GarantLife

Mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 3. 2007

Cena k: 5. 5. 2021

Nákupní cena: 106,3625

Prodejní cena: 101,2977

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 6. 5. 2020 do 5. 5. 2021(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, např. vkladové listy, pokladniční poukázky, směnky se splatností do 1 roku), a dále pak převážně krátkodobými dluhopisy a ostatními dluhovými cennými papíry denominovanými v CZK. Dluhopisy tvoří minimálně 90 % podkladových aktiv. Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících možnosti rychle rostoucích trhů nových zemí Evropské unie, investujících do státních, státem garantovaných a významných bonitních korporátních dluhopisů středoevropských emitentů). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako nižší střední.

Historická výkonnost k: 5. 5. 2021

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,34-0,41-0,27-0,562,170,300,720,06

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
1,59 2,28 0,03 -0,72 1,05 -1,38 -1,15 -0,60 -0,24 -1,49 0,32 2,11 0,24 -0,84
K vašemu pojištění GarantLife nabízíme tyto strategie: