MetLife životní pojišťovna

Akcie světové - World Index (21) pro pojištění InvestLife

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 16. 12. 2011

Cena k: 20. 1. 2022

Nákupní cena: 292,9000

Prodejní cena: 278,9524

Poplatky za správu

Poplatek za správu programu investování (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 21. 1. 2021 do 20. 1. 2022(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, případně i dalšími investičními nástroji zaměřenými na dosažení výnosu odpovídajícímu výkonnosti indexu světových akciových trhů (zejména index MSCI World, apod.). Geografické ani sektorové omezení není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 20. 1. 2022

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-4,91-1,611,8014,3452,2052,3515,038,79

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YTD
- - - - - - 8,86 25,20 13,29 5,22 8,72 1,14 -6,93 28,78 5,85 23,77 -5,03
K vašemu pojištění InvestLife nabízíme tyto strategie: