MetLife životní pojišťovna

Akcie evropské (17) pro pojištění Kamarád

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 31. 5. 2008

Cena k: 17. 9. 2019

Nákupní cena: 123,9621

Prodejní cena: 118,0591

Poplatky za správu

Poplatek za správu investičního programu (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 18. 9. 2018 do 17. 9. 2019(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, případně i dalšími investičními nástroji, jejichž výnos je odvozen od vývoje na evropských akciových trzích, nebo nástroji se srovnatelným rizikovým profilem. Sektorové omezení není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 17. 9. 2019

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
7,073,670,520,464,986,581,631,28

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 YTD
- - - 22,93 -1,25 -7,05 6,97 28,33 6,16 7,14 1,12 4,90 -15,82 11,35
K vašemu pojištění Kamarád nabízíme tyto strategie: