MetLife životní pojišťovna

Akcie středoevropské (15) pro pojištění Osobní životní plán s garantovaným programem investování

Datum založení: 1. 3. 2007

Cena k: 25. 9. 2020

Nákupní cena: 58,5055

Prodejní cena: 55,7195

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 26. 9. 2019 do 25. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, případně i dalšími investičními nástroji, jejichž výnos je odvozen od vývoje na akciových trzích, nebo nástroji se srovnatelným rizikovým profilem. Investice jsou geograficky zaměřeny na společnosti obchodované na oficiálních veřejných trzích cenných papírů střední a východní Evropy s převládajícím zaměřením na Českou republiku. Sektorové omezení není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 25. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-4,57-10,816,28-23,52-34,81-26,05-13,29-5,86

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - -43,59 29,05 13,00 -22,35 21,52 -4,92 -2,53 -5,41 3,25 12,32 -18,40 7,49 -25,83
K vašemu pojištění Osobní životní plán s garantovaným programem investování nabízíme tyto strategie: