MetLife životní pojišťovna

Garance s VÚM (201) pro pojištění Osobní životní plán s garantovaným programem investování

Běžné pojistné

Datum založení: 3. 4. 2013

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 112,9692

Prodejní cena: 107,5898

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

 

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména investičními nástroji peněžního trhu, dluhovými cennými papíry méně rizikových domácích a zahraničních emitentů nebo podílovými listy či obdobnými cennými papíry se srovnatelnou investiční strategií a rizikovým profilem. Investiční riziko nese pojišťovna. Minimální růst ceny podílové jednotky této investiční strategie za čtvrtletí je dán vyhlašovanou úrokovou mírou zveřejněnou na internetových stránkách pojišťovny vždy na počátku tohoto čtvrtletí.

Vyhlašovaná úroková míra pro investiční strategii Garance s VÚM počínaje 1. 1. 2020 je 0,8 % p.a. až do oznámení změny. Případná změna bude ohlášena vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,070,200,400,792,414,620,800,91

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - - - 1,39 1,26 1,10 0,94 0,80 0,80 0,59
K vašemu pojištění Osobní životní plán s garantovaným programem investování nabízíme tyto strategie: