MetLife životní pojišťovna

Nemovitosti (20) pro pojištění Osobní životní plán s garantovaným programem investování

Datum založení: 1. 10. 2011

Cena k: 25. 9. 2020

Nákupní cena: 105,0677

Prodejní cena: 100,0645

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 26. 9. 2019 do 25. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména nemovitostními fondy a dalšími investičními nástroji, jejichž výnos je odvozen od vývoje realitních trhů. Geografické ani sektorové omezení investic v rámci realitních trhů není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vyšší střední až vysoké.

Historická výkonnost k: 25. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-0,49-1,168,92-15,87-4,25-10,74-1,44-2,25

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - - - -1,47 3,39 3,88 -0,05 0,43 -8,43 -4,44 17,73 -15,41
K vašemu pojištění Osobní životní plán s garantovaným programem investování nabízíme tyto strategie: