MetLife životní pojišťovna

Akcie nerostné bohatství (18) pro pojištění Prosperita

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 31. 5. 2008

Cena k: 20. 5. 2019

Nákupní cena: 53,6170

Prodejní cena: 51,0638

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 21. 5. 2018 do 20. 5. 2019(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, případně i dalšími investičními nástroji, jejichž výnos je odvozen od vývoje cen akcií společností zabývajících se distribucí, těžbou, financováním a obchodem s kovy, nerostným bohatstvím, energetickými zdroji, papírenskými a lesnickými produkty, chemikáliemi apod. Limity pro zastoupení výše uvedených sektorů nejsou stanoveny. Geografické omezení není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 20. 5. 2019

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-5,64-2,18-3,59-13,1912,85-24,994,11-5,59

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 YTD
- - - 56,11 3,75 -8,38 4,16 4,69 -11,06 -25,76 19,68 13,20 -16,80 6,66
K vašemu pojištění Prosperita nabízíme tyto strategie: