MetLife životní pojišťovna

Konzervativní+ (31) pro pojištění Skupinový investiční pojistný plán

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 3. 2007

Cena k: 25. 9. 2020

Nákupní cena: 105,5162

Prodejní cena: 100,4916

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 26. 9. 2019 do 25. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem nebo cenné papíry fondů kolektivního investování se zaměřením na investiční nástroje charakteristické nízkou nebo nižší střední mírou investičního rizika. Investiční nástroje s vysokou mírou rizika (např. akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem) mohou představovat maximálně 10 % podkladových aktiv. Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako nižší střední.

Historická výkonnost k: 25. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-0,31-1,321,93-1,60-4,97-4,64-1,69-0,95

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - -2,90 1,00 1,31 -0,03 4,01 -0,08 0,98 -0,23 0,27 -1,35 -3,76 1,43 -1,49
K vašemu pojištění Skupinový investiční pojistný plán nabízíme tyto strategie: