MetLife životní pojišťovna

Dluhopisy rozvíjejících se trhů (19) pro pojištění Spořící životní plán

Běžné, jednorázové, mimořádné pojistné

Datum založení: 31. 5. 2008

Cena k: 8. 4. 2020

Nákupní cena: 111,9959

Prodejní cena: 106,6628

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 9. 4. 2019 do 8. 4. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména dluhopisy a ostatními cennými papíry s pevným výnosem, případně i dalšími investičními nástroji z těchto cenných papírů odvozenými vydávanými vládami, institucemi a společnostmi se sídlem v zemích rozvíjejících se trhů (tzv. emerging markets) nebo nástroji se srovnatelným rizikovým profilem. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Sektorové omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 8. 4. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-5,45-7,56-8,48-3,36-11,86-15,83-4,12-3,39

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - 75,22 21,31 -0,86 8,96 -7,90 1,81 -8,67 8,29 -3,84 -6,02 10,47 -8,51
K vašemu pojištění Spořící životní plán nabízíme tyto strategie: