MetLife životní pojišťovna

Dynamický+/Dynamická+ (33) pro pojištění Spořící životní plán

Běžné, jednorázové, mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 3. 2007

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 103,6257

Prodejní cena: 98,6911

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména investičními nástroji s vysokou mírou rizika (např. akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem), které mohou představovat až 70 % podkladových aktiv. Kromě toho jsou dále zastoupeny, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, investiční nástroje s obecně nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem. Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-0,601,5215,271,585,5011,421,802,19

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - -31,60 15,70 6,51 -9,20 9,21 -1,00 6,19 1,01 5,72 -0,54 -4,84 9,48 0,13
K vašemu pojištění Spořící životní plán nabízíme tyto strategie: