MetLife životní pojišťovna

Peněžní trh (11) pro pojištění Spořící životní plán

Běžné, jednorázové, mimořádné pojistné

Datum založení: 3. 11. 1997

(do 28.2.2007 nabízen pod názvem Peněžní program investování)

Cena k: 9. 4. 2020

Nákupní cena: 151,6615

Prodejní cena: 144,4395

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 10. 4. 2019 do 9. 4. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména bankovními vklady, případně i dalšími investičními nástroji peněžního trhu nebo nástroji se srovnatelným rizikovým profilem (např. fondy peněžního trhu). Geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako nízké.

Historická výkonnost k: 9. 4. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,010,020,050,100,300,700,100,14

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
1,03 1,74 2,97 1,18 0,19 0,32 0,67 -1,09 -0,06 0,31 0,15 0,10 0,10 0,10 0,03
K vašemu pojištění Spořící životní plán nabízíme tyto strategie: