MetLife životní pojišťovna

E-Konzervativní strategie (101) pro pojištění VariaLife

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 24. 11. 2011

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 100,6858

Prodejní cena: 95,8913

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, např. vkladové listy, pokladniční poukázky, směnky se splatností do 1 roku), a dále pak převážně krátkodobými dluhopisy a ostatními dluhovými cennými papíry denominovanými v CZK. Dluhopisy tvoří minimálně 90 % podkladových aktiv. Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících možnosti rychle rostoucích trhů nových zemí Evropské unie, investujících do státních, státem garantovaných a významných bonitních korporátních dluhopisů středoevropských emitentů). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako nižší střední.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
-0,240,08-2,49-0,331,00-0,690,33-0,14

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - -0,16 -1,39 -1,30 -0,75 -0,40 -1,61 0,17 2,02 -0,71
K vašemu pojištění VariaLife nabízíme tyto strategie: