MetLife životní pojišťovna

E-Vyvážená strategie (102) pro pojištění VariaLife

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 24. 11. 2011

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 107,1840

Prodejní cena: 102,0800

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, jako např. vkladové listy, pokladniční poukázky, směnky se splatností do 1 roku), dluhopisy a ostatní dluhové cenné papíry. Dále jsou využity investiční nástroje s vysokou mírou rizika (akcie zemí střední a východní Evropy, Ruska, Turecka, společností zabývajících se těžbou, zpracováním a prodejem zlata a akciové indexy vyspělých trhů po celém světě). Akcie mohou představovat většinovou část podkladových aktiv. Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících investování do akcií menších evropských společností a majetkových i dluhových cenných papíru společností celého světa). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vyšší střední až vysoké.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,38-1,347,86-6,47-5,06-3,28-1,72-0,67

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - 1,39 9,04 -0,06 -4,39 7,15 -3,63 -6,70 8,77 -7,79
K vašemu pojištění VariaLife nabízíme tyto strategie: