MetLife životní pojišťovna

Dynamiczny (972) ubezpieczenia Vision Poland

Data powstania: 19. 9. 2013

Cena zbycia do 5. 1. 2017 wynosiła 10 zł.

Cena na dzień: 14. 11. 2019

Cena nabycia: 11,8107

Cena zbycia: 11,2483

Opłaty za zarządzanie

Opłata za zarządzanie polityką inwestycyjną (wliczona w cenę) patrz cennik.

Nakłady finansowe funduszy inwestycyjnych

Data od:

Data do:

Rozwój od 15. 11. 2018 do 14. 11. 2019(cena zbycia w PLN)

Efektywność w wybranym okresie: %

Ryzykowość: 1 2 3 4 5 6 7

Opis polityki inwestycyjnej

Aktywa zabezpieczające to przede wszystkim instrumenty inwestycyjne podwyższonego ryzyka (np. akcje i pozostałe papiery wartościowe o dochodzie zmiennym), które mogą stanowić do 100 % aktywów zabezpieczających. Ponadto występują tu, bezpośrednio lub w formie papierów wartościowych funduszy zbiorowego inwestowania, instrumenty inwestycyjnie niskiego lub średniego ryzyka, jak np. depozity bankowe i inne instrumenty rynków finansowych, obligacje oraz pozostałe papiery wartościowe o stałym dochodzie. Brak ograniczeń sektorowych lub geograficznych. Ryzyko inwestycyjne w tym programie inwestycyjnym można ogólnie określić jako wysokie.

Notowanie funduszu na dzień: 14. 11. 2019

Zbiorcze (%)Roczne (%)
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 3 lata 5 lat 3 lata p.a. 5 lat p.a.
3,714,924,935,93----

Efektywność w latach w %:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 YTD
- - - - - - - - - - -11,03 17,26
K vašemu pojištění Vision Poland nabízíme tyto strategie: