MetLife životní pojišťovna

Futurum 2040 (10)

Datum založení: 1. 9. 2011

Cena k: 21. 10. 2021

Nákupní cena: 154,8895

Prodejní cena: 147,5139

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Strategie fondu je rebalancovaná a váhy jednotlivých tříd aktiv jsou upravené podle zkracujícího se investičního horizontu do roku 2040.

Futurum 2040

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 22. 10. 2020 do 21. 10. 2021(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji peněžního trhu, dluhopisy a akciemi. Investiční strategie fondu je rebalancovaná a váhy jednotlivých tříd aktiv jsou upravené podle zkracujícího se investičního horizontu do roku 2040. Portfolio je diverzifikované a zohledňuje měnící se investiční horizont za současného zachování potenciálu zhodnocení, které poskytují dluhopisové i akciové trhy. Alokace do akciových investic se s přibližováním roku 2040 snižuje a je přesouvána do dluhopisové a peněžní složky. Po roce 2040 je strategická alokace neměnná.

Historická výkonnost k: 21. 10. 2021

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
1,451,371,474,1125,5120,577,873,81

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
- - - - 2,94 3,85 5,49 -4,11 10,06 -0,54 -8,61 18,07 6,71 4,73