MetLife životní pojišťovna

Polskie obligacje skarbowe (973)

Data powstania: 1. 1. 2016

Cena na dzień: 22. 10. 2021

Cena nabycia: 10,5000

Cena zbycia: 10,0000

Opłaty za zarządzanie

Opłata za zarządzanie polityką inwestycyjną (wliczona w cenę) patrz cennik.

Nakłady finansowe funduszy inwestycyjnych

Data od:

Data do:

Rozwój od 23. 10. 2020 do 22. 10. 2021(cena zbycia w PLN)

Efektywność w wybranym okresie: %

Ryzykowość: 1 2 3 4 5 6 7

Opis polityki inwestycyjnej

Instrumenty bazowe oznaczają przede wszystkim obligacje (ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Polskiej) i inne papiery wartościowe o stałej zyskowności lub inne instrumenty inwestycyjne, pochodne wobec tych papierów wartościowych lub instrumenty o porównywalnym profilu ryzyka (np. fundusze obligacyjne). W celu efektywnego zarządzania portfelem, część aktywów może zostać zainwestowana również w instrumenty inwestycyjne rynku finansowego. Nie istnieją żadne ograniczenia sektorowe dla inwestycji. Ryzyko inwestycyjne w tej strategii inwestycyjnej można ogólnie określić jako średnie.

Notowanie funduszu na dzień: 22. 10. 2021

Zbiorcze (%)Roczne (%)
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 3 lata 5 lat 3 lata p.a. 5 lat p.a.
0,000,000,000,000,000,000,000,00

Efektywność w latach w %:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
- - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00