MetLife životní pojišťovna

E-Strategie s VÚM (108) pro pojištění Garant

Mimořádné pojistné

Datum založení: 24. 11. 2011

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 108,3625

Prodejní cena: 103,2024

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Strategie je vhodná zejména pro investory s konzervativním přístupem k riziku, očekávající stabilní výnosy v krátkém časovém horizontu. Aktiva jsou umístěna v souladu s požadavky umístění technických rezerv zákona o pojišťovnictví, se zaměřením na nástroje peněžního trhu. Investiční riziko nese pojišťovna.

Vyhlašovaná úroková míra pro E - Strategii s VÚM je 0,4 % p.a.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,040,100,200,401,202,000,400,40

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - 0,00 0,48 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,29
K vašemu pojištění Garant nabízíme tyto strategie: