MetLife životní pojišťovna

Vyvážená strategie (2) pro pojištění Garant

Mimořádné pojistné

Datum založení: 5. 6. 2007

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 115,7936

Prodejní cena: 110,2797

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, jako např. vkladové listy, pokladniční poukázky, směnky se splatností do 1 roku), dluhopisy a ostatní dluhové cenné papíry. Dále jsou využity investiční nástroje s vysokou mírou rizika (akcie zemí střední a východní Evropy, Ruska, Turecka, společností zabývajících se těžbou, zpracováním a prodejem zlata a akciové indexy vyspělých trhů po celém světě). Akcie mohou představovat většinovou část podkladových aktiv. Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících investování do akcií menších evropských společností a majetkových i dluhových cenných papíru společností celého světa). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vyšší střední až vysoké.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,991,3113,081,606,2311,792,032,25

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
-18,57 19,58 10,04 -8,44 4,37 2,42 1,34 -3,22 7,34 -2,42 -5,89 12,02 0,54
K vašemu pojištění Garant nabízíme tyto strategie: