MetLife životní pojišťovna

Nemovitosti (20) pro pojištění GarantLife

Mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 10. 2011

Cena k: 24. 11. 2020

Nákupní cena: 110,4410

Prodejní cena: 105,1819

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 11. 2019 do 24. 11. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména nemovitostními fondy a dalšími investičními nástroji, jejichž výnos je odvozen od vývoje realitních trhů. Geografické ani sektorové omezení investic v rámci realitních trhů není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vyšší střední až vysoké.

Historická výkonnost k: 24. 11. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
2,214,615,90-10,841,14-9,800,38-2,04

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - - - -1,47 3,39 3,88 -0,05 0,43 -8,43 -4,44 17,73 -11,09
K vašemu pojištění GarantLife nabízíme tyto strategie: