MetLife životní pojišťovna

Agresivní multibrand (34) pro pojištění Spořící životní plán

Běžné, jednorázové, mimořádné pojistné

Datum založení: 31. 5. 2008

Cena k: 29. 11. 2021

Nákupní cena: 118,2196

Prodejní cena: 112,5901

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 30. 11. 2020 do 29. 11. 2021(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména investičními nástroji s vysokou mírou rizika (např. akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem), které mohou představovat až 100 % podkladových aktiv. Kromě toho mohou být dále zastoupeny, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, investiční nástroje s obecně nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem. Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 29. 11. 2021

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,611,413,919,5524,6823,847,634,37

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
- - - 30,05 16,01 -13,28 8,93 -0,03 7,12 2,00 5,91 0,28 -6,04 11,39 6,51 8,39
K vašemu pojištění Spořící životní plán nabízíme tyto strategie: