MetLife životní pojišťovna

Kombinovaný+/Kombinovaná+ (32) pro pojištění Spořící životní plán

Běžné, jednorázové, mimořádné pojistné

Datum založení: 1. 3. 2007

Cena k: 3. 7. 2020

Nákupní cena: 100,9579

Prodejní cena: 96,1504

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 4. 7. 2019 do 3. 7. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována zejména investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem nebo cenné papíry fondů kolektivního investování se zaměřením na investiční nástroje charakteristické nízkou nebo nižší střední mírou investičního rizika. Investiční nástroje s vysokou mírou rizika (např. akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem) mohou představovat maximálně 40 % podkladových aktiv. Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vyšší střední.

Historická výkonnost k: 3. 7. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,946,77-4,09-3,55-8,04-6,76-2,75-1,39

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - -17,83 7,34 3,28 -2,31 6,75 3,22 1,46 -0,10 2,64 0,19 -8,02 4,91 -4,20
K vašemu pojištění Spořící životní plán nabízíme tyto strategie: