MetLife životní pojišťovna

E-Strategie celosvětových rozvíjejících se trhů (111) pro pojištění VariaLife

Běžné a mimořádné pojistné

Datum založení: 24. 11. 2011

Cena k: 24. 9. 2020

Nákupní cena: 136,7124

Prodejní cena: 130,2023

Poplatky za správu

Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 25. 9. 2019 do 24. 9. 2020(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Podkladová aktiva jsou představována převážně investičními nástroji s obecně vysokou mírou rizika, jako jsou akcie společností rozvíjejících se zemí celého světa. Akcie představují většinovou část podkladových aktiv. Zbytek portfolia mohou tvořit investiční nástroje s obecně nízkou mírou rizika (např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu). Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících investování do akcií emitentů převážně v zemích východní Evropy a nových nezávislých států v Evropě a Asii, které byly dříve součástí nebo pod vlivem Sovětského Svazu). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.

Historická výkonnost k: 24. 9. 2020

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
1,743,6426,924,508,9634,612,906,12

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
- - - - -0,05 2,69 7,50 -9,03 12,97 7,04 -11,94 24,60 -2,22
K vašemu pojištění VariaLife nabízíme tyto strategie: