MetLife životní pojišťovna

Garantovaná strategie (7)

Datum založení: 24. 11. 2011

Tuto investiční strategii nelze zvolit pro nově sjednané smlouvy od 30. 6. 2013<br>

Cena k: 21. 10. 2021

Nákupní cena: 140,7244

Prodejní cena: 134,0233

Datum od:

Datum do:

Vývoj od 22. 10. 2020 do 21. 10. 2021(prodejní cena v CZK)

Výkonnost za zvolené období: %

Riziko: 1 2 3 4 5 6 7

Popis strategie

Strategie je vhodná zejména pro investory s konzervativním přístupem k riziku, očekávající stabilní výnosy ve středním až dlouhodobém časovém horizontu. Aktiva jsou umístěna v souladu s požadavky umístění technických rezerv zákona o pojišťovnictví, se zaměřením na dluhové cenné papíry méně rizikových domácích a zahraničních emitentů.

Historická výkonnost k: 21. 10. 2021

Kumulativní (%)Anualizovaná (%)
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.
0,200,601,202,407,4012,602,412,40

Výkonnost za kalendářní roky (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
- - 2,40 2,39 2,40 2,41 2,40 2,40 2,40 2,39 2,40 2,40 2,42 1,94