Přeskočit navigaci

Celkový přehled investičních strategií

Pojišťovna MetLife, specialista na investiční životní pojištění, vám nabízí širokou škálu investičních strategií, které se liší výnosovým potenciálem a mírou rizika. Prostřednictvím těchto strategií si každý klient může určovat individuální rizikový profil investiční složky svého investičního životního pojištění.

Investiční strategie

Vývoj


ODS

XLSX

(prodejní cena v )


Výkonnost za zvolené období: %
(k výpočtu výkonnosti se používá poslední známá cena k datu ohraničujícímu zkoumané období)


ODS

XLSX

Popis strategie

Datum založení

Cena k:

Nákupní cena
Prodejní cena

Poplatek za správu

Poplatek za správu investiční strategie
(promítnut v ceně jednotky) je maximálně: %

Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků

Riziko

1

7

Podkladová aktiva investičních strategií

Historická výkonnost

Výkonnost (%)
Časový interval
měsíc
měsíce
měsíců
12 měsíců
roky
let
Výkonnost (%)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Výkonnost (%)
Časový interval
roky p.a.
let p.a.
Výkonnost (%)
NA
NA
Výkonnost (%)
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Výkonnost (%)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Tento graf znázorňuje výkonnost investiční strategie jako roční procentní ztrátu nebo zisk za posledních 10 let.

Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Může vám pomoci posoudit, jak byla investiční strategie doposud spravována. Na minulou výkonnost nemají vliv jakékoli poplatky. Údaje o minulé výkonnosti za aktuální rok nejsou v době zveřejnění k dispozici.